Chuyển khoản ngân hàng

- Ngân hàng: VIETCOMBANK
- Tên Tài Khoản: TRAN TUAN LUONG
- STK: 0881 000 474 550
- Phòng Giao Dịch: Quận 2, Tp.HCM